Tuntikirjaukset hoidetaan Tarmossa yksinkertaisesti puhelimella. Kun aloitetaan työt, painetaan Tarmo Mobiilista Aloita työvuoro. Kun työt lopetetaan, painetaan yksinkertaiseti Lopeta työvuoro ja jos halutaan, Tarmo kysyy myös oman auton kilometrejä. Tarmo kirjaa noiden painallusten välisen ajan työajaksi. Työaikaraportille saadaan halutulla aikavälillä työntekijän tunnit eriteltyinä yrityksen käytössä olevilla työaikaväleillä.
Samoin saadaan raportti, joka kertoo kirjatun työajan ja työtilauksille kirjatun (=asiakkaan luona tehdyn) määrät ja näin voidaan alustavasti verrata tuottavuutta.